Điện thoại: 0949659327
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)

Tất cả tin tức

Hướng dẫn tạo kịch bản trong ứng dụng Javis Smart
15/04/2022

Hướng dẫn tạo kịch bản trong ứng dụng Javis Smart

Mục đích: Tính năng này cho phép bạn tạo các kịch bản bật, tắt hàng loạt thiết bị trên ứng dụng Javis Smart. Các bước để tạo mới kịch bản trong ứng dụng JAVIS SMART: Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động" / "Kịch bản" / chọn dấu "+". "Tên kịch bản": điền tên kịch bản tương ứng. "Hành động" có 2 lựa chọn là "Thời gian" và "Thiết bị". "Thời gian": độ trễ để thực hiện giữa các hành động điều khiển thiết bị trong 1 kịch bản ( có thể lựa chọn cho phù hợp hoặc không lựa chọn hành động này). "Điều khiển thiết bị": Chọn dấu "+"Trong phần "Hành động" để chọn hành động tương ứng. Chọn dấu "+" trong phần thiết bị để lựa chọn các thiết bị muốn điều khiển tương ứng với hành động đã chọn. Sau khi chọn xong nhấn "Thêm" để tạo kịch bản mới, nhấn “Đóng” để hủy.   Khi đã thiết lập xong hành động, nhấn "Lưu" để tạo mới kịch bản. Video hướng dẫn chi tiết:

Tạo tự động hóa Kiểm tra trạng thái các cửa đã đóng chưa từ lúc 10h tối đến 6h sáng, cứ 3 phút kiểm tra 1 lần. Nếu có cửa nào chưa đóng thì thông báo ra loa Cửa chưa đóng,hãy kiểm tra lại
15/04/2022

Tạo tự động hóa Kiểm tra trạng thái các cửa đã đóng chưa từ lúc 10h tối đến 6h sáng, cứ 3 phút kiểm tra 1 lần. Nếu có cửa nào chưa đóng thì thông báo ra loa Cửa chưa đóng,hãy kiểm tra lại

Các thiết bị cần thiết: Loa google home mini Cảm biến cửa Zigbee Javis Bộ trung tâm Javis Hc Các bước thực hiện: Bước 1: Chọn mục "Tự động" Chọn qua tab "Tự động" Chọn dấu "+" góc trái trên Bước 2: Chọn mục "Kiểm tra trạng thái thiết bị" Tại mục "Kiểm tra trạng thái thiết bị" điển các thông số tương ứng "Tên": điền tên tự động hóa "Thiết bị cần kiểm tra": Chọn các cảm biến cửa và trạng thái kiểm tra chọn là "Mở" "Điều kiện": Chọn điều kiện thời gian từ 23h đến 6h. "Tần suất lắp lại": Là khoảng thời gian chờ giữa các lần kiểm tra (để 03 phút). "Hành động": Chọn vào dấu (+) và chọn đến hành động "Phát giọng nói: Kiểm tra thiết bị". "Thiết bị cần kiểm tra": Chọn các cảm biến cửa và trạng thái kiểm tra chọn là "Mở" (Chọn giống như phần "Thiết bị cần kiểm tra phía trên). "Nội dung": Để tích mặc định 'Tự động tạo lời nói". "Thiết bị": chọn thiết bị loa google home bạn muốn phát giọng nói thông báo. Sau khi chọn thông số xong thì nhấn "Lưu" ở góc trái trên để lưu tự động hóa.

Tạo tự động hóa Tự động kiểm tra thời gian xem Youtube trên Tivi, nếu vượt quá giới hạn cho trước thì tắt TV và thông báo Hôm nay đã xem TV quá thời gian cho phép, hãy tắt TV để bảo vệ mắt. Khi đó không thể bật lại TV nếu không được phép.
15/04/2022

Tạo tự động hóa Tự động kiểm tra thời gian xem Youtube trên Tivi, nếu vượt quá giới hạn cho trước thì tắt TV và thông báo Hôm nay đã xem TV quá thời gian cho phép, hãy tắt TV để bảo vệ mắt. Khi đó không thể bật lại TV nếu không được phép.

Các thiết bị cần thiết: Loa google home mini Tivi chạy androi TV hỗ trợ kết nối Chromecast Bộ trung tâm Javis Hc Lưu ý: nếu muốn sử dụng tính năng phát giọng nói tiếng Việt thì bạn phải liên kết loa google home vào hệ thống trước. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn liên kết loa Google home vào hệ thống Javis Smart Tại đây. Các bước thực hiện: Bước 1: Liên kết Androi tivi vào hệ thống Javis Lưu ý: Dùng máy tính sẽ giúp thao tác cấu hình dễ dàng hơn. - Truy cập vào trang quản lý của bộ trung tâm JAVIS HC theo địa chỉ: "http://IP_HC:8123". Ví dụ địa chỉ ip của Hc là 192.168.1.5 thì truy cập: "http://192.168.1.5:8123". Điền thông tin đăng nhập để đăng nhập.( Liên hệ HUY JAVIS: 0921-929-868) Chọn "Cấu hình" / "Các bộ tích hợp". Nếu mặc định ban đầu khi truy cập vào mục "Các bộ tích hợp" Sẽ thấy xuất hiện bộ tích hợp "Google cast" chọn "Cấu hình" để tiếp tục. Trong trường hợp không thấy bộ tích hợp "Google cast". Thì chọn vào "Thêm tích hợp"/"Gõ Google Cast"/ và chọn vào mục "Google Cast" phía dưới để cấu hình. Thao tác này tương đương với việc nhấn chọn "Cấu hình" ở bước trên. Chọn "Gửi đi". Chọn khu vực cho Androi TV (có thể để trống mặc định) và nhấn "Hoàn thành". Nếu xuất hiện giao diện như hình dưới là đã kết nối thành công Sau khi kết nối thành công, tiến hành cập nhật ứng dụng lên ứng dụng JAVIS SMART bằng cách: Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Cài đặt", sau đó chọn "Thiết bị".   Chọn bộ trung tâm Javis HC (Ngôi nhà màu xanh). Chọn "Cập nhật thiết bị" Lúc này thiết bị Androi TV bạn vừa liên kết vào sẽ hiển thị trong danh sách. Nhấn "Lưu" để lưu thiết bị mới lên app Javis Smart. Bước 2: Tạo bộ đếm thời gian với Androi TV vừa liên kết. Mở ứng dụng Javis Smart, tại màn hình "Yêu thích" chọn dấu "+". Chọn "Thiết bị khác". Chọn "Đo thời gian sử dụng." "Tên": Đặt tên cho bộ đo "Chọn kiểu đo": Nhấn vào và chọn "Đo thời gian xem youtobe". "Thêm thiết bị cần đo": Chọn dấu "+" và tìm đến thiết bị Androi TV bạn vừa tạo ở bước trên. Nhấn "Lưu" để hoàn thành quá trình tạo tự động hóa. Khi hiển thị cảnh báo thì nhấn "Có" để tiến hành khởi động lại bộ trung tâm Javis HC. Khi bộ trung tâm khởi động lên xong (tầm 2 phút) thì tiến hành cập nhật bộ đo lên app: Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Cài đặt", sau đó chọn "Thiết bị". Chọn bộ trung tâm Javis HC (Ngôi nhà màu xanh). Chọn "Cập nhật thiết bị" Lúc này bộ đo bạn vừa tạo sẽ hiển thị trong danh sách. Nhấn "Lưu" để lưu bộ đo mới lên app Javis Smart. Bước 3: Tạo tự động kiểm tra thời gian xem Youtube trên Tivi, nếu vượt quá giới hạn cho trước thì tắt TV và thông báo "Hôm nay đã xem TV quá thời gian cho phép, hãy tắt TV để bảo vệ mắt" Tại màn hình "Tự động" chọn tab "Tự động" Chọn dấu "+" góc phải trên Chọn kiểm soát thiết bị Chọn "Thời gian sử dụng vượt quá". "Tên": Đặt tên cho tự động hóa. "Thiết bị cần kiểm soát": Chọn thiết bị Androi TV bạn vừa liên kết ở bước 1. "Bộ đo thời gian": Chọn bộ đo thời gian xem youtobe trên Androi TV bạn vừa tạo ở bước 2. "Trạng thái kiểm soát": Chọn trạng thái là "Bật". "Kiểm soát khi thời gian sử dụng vượt quá": chọn thời gian tương ứng. "Điều kiện": Để mặc định. "Hành động": Chọn 2 hành động 01: Chọn dấu + và chọn hành động "TV: Tắt", chọn thiết bị Androi TV và nhấn "Thêm". 02: Chọn dấu + và chọn hành động " Phát giọng nói: Nhập nội dung Tiếng Việt", Nhập nội dung "Hôm nay đã xem TV quá thời gian cho phép, hãy tắt TV để bảo vệ mắt". Chọn thiết bị phát giọng nói là loa Google home mà bạn muốn phát ra và nhấn "Thêm". Sau khi thiết lập xong thì nhấn Lưu để hoàn thành.

Tạo tự động hóa Tự động kiểm tra cửa chính từ 11h đến 6h sáng, cứ 3 phút 1 lần nếu cửa mở thì báo ra loa Google Cửa chính đã mở, hãy kiểm tra lại
15/04/2022

Tạo tự động hóa Tự động kiểm tra cửa chính từ 11h đến 6h sáng, cứ 3 phút 1 lần nếu cửa mở thì báo ra loa Google Cửa chính đã mở, hãy kiểm tra lại

Các thiết bị cần thiết: Loa google home mini Cảm biến cửa Zigbee Javis Bộ trung tâm Javis Hc Các bước thực hiện: Bước 1: Chọn mục "Tự động" Chọn qua tab "Tự động" Chọn dấu "+" góc trái trên Bước 2: Chọn mục "Kiểm tra trạng thái thiết bị"   Tại mục "Kiểm tra trạng thái thiết bị" điển các thông số tương ứng "Tên": điền tên tự động hóa "Thiết bị cần kiểm tra": Chọn cảm biến cửa bạn muốn tạo tự động hóa. "Điều kiện": Chọn điều kiện thời gian từ 23h đến 6h. "Tần suất lắp lại": Là khoảng thời gian chờ giữa các lần kiểm tra (để 03 phút). "Hành động": Chọn vào dấu (+) và chọn đến hành động "Phát giọng nói: Nhập nội dung Tiếng Việt" Điền nội dung bạn muốn loa phát thông báo: "Cửa chính đã mở, hãy kiểm tra lại" Chọn thiết bị loa google home mini bạn muốn phát thông báo khi cửa được mở Nhấn "Thêm". Sau khi chọn thông số xong thì nhấn "Lưu" ở góc trái trên để lưu tự động hóa.

Tạo tự động hóa Tự động bật nóng lạnh vào 5h chiều và tự tắt sau 30 phút, thông báo ra toàn bộ hệ thống loa trong nhà Nóng lạnh phòng khách đã sẵn sàng
15/04/2022

Tạo tự động hóa Tự động bật nóng lạnh vào 5h chiều và tự tắt sau 30 phút, thông báo ra toàn bộ hệ thống loa trong nhà Nóng lạnh phòng khách đã sẵn sàng

Các thiết bị cần thiết: Loa google home mini Công tắc nóng lạnh thông minh Javis Bộ trung tâm Javis Hc Lưu ý: Với tự động hóa này, chúng ta cần làm 2 tự động hóa riêng biệt: 01: Tự động bật nóng lạnh vào 5h chiều. 02: Tự tắt sau 30 phút và thông báo ra toàn bộ hệ thống loa trong nhà "Nóng lạnh phòng khách đã sẵn sàng. Việc tách ra 2 tự động hóa riêng để khi chúng ta bật bằng tay thì cũng sẽ tự tắt sau 30 phút và phát thông báo ra loa. Các bước thực hiện: Bước 1: Chọn mục "Tự động" Chọn qua tab "Tự động" Chọn dấu "+" góc trái trên Bước 2: Chọn mục "Hẹn giờ" để tạo tự động hóa 01: Tự động bật nóng lạnh vào 5h chiều. Chọn vào icon màu xanh để chọn hẹn giờ với bộ trung tâm Javis HC (icon công tắc màu trắng sẽ hẹn giờ đơn lẻ với công tắc Wifi Javis). Tại mục "Hẹn giờ" điển các thông số tương ứng "Tên": điền tên tự động hóa "Thời gian thực hiện": Chọn thời gian bạn muốn bật bình nóng lạnh. "Chọn ngày lặp lại": Chọn thứ trong tuần mà bạn muốn tự động hóa hẹn giờ hoạt động. "Hành động": Chọn vào dấu (+) và chọn đến hành động "Công tắc: Bật" và chọn công tắc bình nóng lạnh tương ứng. Sau khi chọn thông số xong thì nhấn "Lưu" ở góc trái trên để lưu tự động hóa. Bước 3: Tạo tự động hóa 02: Tự tắt sau 30 phút và thông báo ra toàn bộ hệ thống loa trong nhà "Nóng lạnh phòng khách đã sẵn sàng. Chọn mục "Thiết bị thay đổi trạng thái" Chọn mục "Công tắc bật" Tại mục "Công tắc bật" điển các thông số tương ứng: "Tên": điền tên tự động hóa "Công tắc": Chọn công tắc bình nóng lạnh. "Điều kiện": Có thể gán điều kiện để tự động hóa hoạt động hoặc để trống mặc định. "Trong vòng": Là khoảng thời gian chờ để tắt công tắc bình nóng lạnh đi khi nó được bật lên (với ví dụ này để 30 phút). "Hành động": Chọn vào dấu (+) và chọn đến hành động "Công tắc: Tắt" và chọn công tắc bình nóng lạnh tương ứng.(Hành đọng này để tắt công tắc đi) Chọn vào dấu (+) và chọn đến hành động "Phát giọng nói: Nhập nội dung Tiếng Việt", điền nội dung bạn muốn loa phát thông báo, chọn thiết bị loa google home mini bạn muốn phát thông báo khi nóng lạnh đã đun xong và nhấn "Thêm". (Hành động này để thông báo khi nóng lạnh đã đun nước xong) Sau khi chọn thông số xong thì nhấn "Lưu" ở góc trái trên để lưu tự động hóa.

Tạo tự động hóa Tự động bật đèn khi có chuyển động ở cửa, tắt đèn sau khi không có chuyển động 2 phút
15/04/2022

Tạo tự động hóa Tự động bật đèn khi có chuyển động ở cửa, tắt đèn sau khi không có chuyển động 2 phút

Các thiết bị cần thiết: Cảm biến chuyển động Zigbee Javis Công tắc thông minh Javis Bộ trung tâm Javis Hc Lưu ý: Với tự động hóa này, chúng ta cần làm 2 tự động hóa riêng biệt: 01: Tự động bật đèn khi có chuyển động ở cửa. 02: Tắt đèn sau khi không có chuyển động 2 phút. Các bước thực hiện: Bước 1: Chọn mục "Tự động" Chọn qua tab "Tự động" Chọn dấu "+" góc trái trên Bước 2: Chọn mục "Thiết bị thay đổi trạng thái" Bước 3: Tạo tự động hóa 01: Tự động bật đèn khi có chuyển động ở cửa. Chọn mục "Có chuyển động" Tại mục "Có chuyển động" điển các thông số tương ứng "Tên": điền tên tự động hóa "Cảm chuyển động": Chọn cảm biến cửa bạn muốn khi có chuyển động thì đèn bật lên. "Điều kiện": Có thể gán điều kiện để tự động hóa hoạt động hoặc để trống mặc định. "Trong vòng": Là khoảng thời gian chờ để bật đèn khi có chuyển động (để mặc định). "Hành động": Chọn vào dấu (+) và chọn đến hành động "Công tắc: Bật" và chọn công tắc tương ứng. Sau khi chọn thông số xong thì nhấn "Lưu" ở góc trái trên để lưu tự động hóa. Tạo tự động hóa 02: Tắt đèn sau khi không có chuyển động 2 phút. Chọn mục "Không có chuyển động" Tại mục "Không có chuyển động" điển các thông số tương ứng "Tên": điền tên tự động hóa "Cảm chuyển động": Chọn cảm biến cửa bạn muốn khi không có chuyển động thì đèn tắt đi. "Điều kiện": Có thể gán điều kiện để tự động hóa hoạt động hoặc để trống mặc định. "Trong vòng": Là khoảng thời gian chờ để tắt đèn khi không có chuyển động (để 02 phút). "Hành động": Chọn vào dấu (+) và chọn đến hành động "Công tắc: Tắt" và chọn công tắc tương ứng. Sau khi chọn thông số xong thì nhấn "Lưu" ở góc trái trên để lưu tự động hóa.

Đang cập nhật bài viết

Tags

Ai Hanet âm lịch apple homekit bảo vệ mắt cho con bật đèn khi có chuyển động bật đèn khi mở cửa beam bộ đo thời gian sử dụng bộ trung tâm broadlink Các bước chuẩn bị trước khi lắp đặt nhà thông minh Các thiết lập cơ bản với ứng dụng Javis Smart Các tự động hóa hay sử dụng cảm biến chuyển động cảm biến cửa cảm biến độ ẩm cảm biến hiện diện cảm biến hơi thở cảm biến nhiệt độ cảm biến nhịp thở cảm biến siêu âm cảm biến zigbee camera cập nhật thiết bị Cấu hình các thiết bị tích hợp Cấu hình thiết bị Cấu hình thiết bị hồng ngoại Cấu hình thiết bị WIFI Javis Cấu hình thiết bị Zigbee Javis câu lệnh điều khiển giọng nói chất lượng không khí chế độ an ninh chia sẻ nhà chia sẻ quyền điều khiển chiphi_1 tỷ 2 chiphi_145 triệu chiphi_65 triệu có chuyển động công suất tiêu thụ công tắc ảo công tắc bật công tắc cầu thang công tắc tắt công tắc thông minh công tắc wifi công tắc zigbee dahua đăng ký tài khoản đầu ghi dahua dientich_100m2 dientich_200m2 điều khiển điều hoà điều khiển giọng nói điều khiển hồng ngoại điều khiển máy lạnh điều khiển tivi độ ẩm cao hơn độ ẩm thấp hơn đồng bộ công tắc đóng cửa ezviz giọng nói tiếng việt gọi điện Google Asistant google home gửi tin nhắn gửi video hàng rào điện tử hẹn giờ hẹn giờ bật nóng lạnh Hikvision hỗ trợ kỹ thuật học lệnh hồng ngoại homekit Hướng dẫn lắp đặt Hướng dẫn tạo tự động hóa javis hc javis smart JS-SLK01 JS-SLK02 kết nối camera kết nối đầu ghi camera kết nối lại cảm biến kết nối lại công tắc kết nối loa kết nối Telegram Khắc phục sự cố phát sinh khoá thông minh không có chuyển động kiểm soát trẻ em xem tivi kiểm tra thời gian xem youtube kiểm tra trạng thái cửa kiểm tra trạng thái thiết bị lắp đặt bộ trung tâm lắp đặt công tắc lắp đặt rèm cầu vồng lắp đặt rèm cuốn lắp đặt rèm kéo ngang lịch sử thiết bị loai_Biệt thự thông minh tiêu biểu Javis máy giặt giặt xong mở cửa motor rèm cuốn motor rèm zigbee motor rèm Zigbee AOK ngoại tuyến nguồn chờ cảm biến nguồn chờ camera nhắc đóng cửa về đêm nhận dạng khuôn mặt nhắn tin nhiệt độ cao hơn nhiệt độ thấp hơn nhóm thiết bị onvif phản hồi trạng thái phản hồi trạng thái 2 chiều phongcach_Cổ điển phongcach_Hiện đại phongcach_LUXURY rèm cửa đóng rèm cửa mở remote rm mini rm pro sửa phòng tạo kịch bản tạo tự động hoá tắt đèn khi đóng cửa tắt đèn khi không có chuyển động Telegram thêm phòng thiết lập khoá cửa thời gian sử dụng vượt quá thời tiết thông báo bằng giọng nói thông báo máy giặt thông báo ứng dụng tự động hoá nhà vệ sinh tự động hoá toilet tự động kiểm tra cửa tự động nhắc đóng cửa video_https://www.youtube.com/watch?v=_-wsZ_kinMs video_https://www.youtube.com/watch?v=1XAmlTt6ShM video_https://www.youtube.com/watch?v=6Eiml5IFurw video_https://www.youtube.com/watch?v=ANrndSUshpU video_https://www.youtube.com/watch?v=AV63V14rh7o video_https://www.youtube.com/watch?v=BRHUQOHO_P0 video_https://www.youtube.com/watch?v=d5Umfyg8T48 video_https://www.youtube.com/watch?v=F-UFVu5OHqo video_https://www.youtube.com/watch?v=k23DIQAE1Ug video_https://www.youtube.com/watch?v=l_Vi_4LDnXs video_https://www.youtube.com/watch?v=NA396D-CE0c video_https://www.youtube.com/watch?v=SywprUT5A5M video_https://www.youtube.com/watch?v=t3xgkxHN4cw xoá phòng yêu thích