Điện thoại: 0949659327
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)

Tất cả tin tức

Cách xem chi tiết thông tin thời tiết và âm lịch trên ứng dụng Javis Smart.
05/04/2022

Cách xem chi tiết thông tin thời tiết và âm lịch trên ứng dụng Javis Smart.

Thông tin thời tiết sẽ được hiển thị ở màn hình "Yêu thích" Nhấn vào thông tin thời tiết sẽ hiển thị màn hình chi tiết về thời tiết và ngày tháng âm lịch, dương lịch. Trong trường hợp ứng dụng Javis Smart của bạn không hiển thị thông tin thời tiết, bạn tiến hành cập nhật thông tin thời tiết: Chọn "Cài đặt", "Thiết bị" Chọn ngôi nhà màu xanh Chọn "Cập nhật thiết bị" Chọn vào icon thời tiết và nhấn "Lưu"

Cách xem thông báo ứng dụng, lịch sử điều khiển thiết bị trên ứng dụng Javis Smart
05/04/2022

Cách xem thông báo ứng dụng, lịch sử điều khiển thiết bị trên ứng dụng Javis Smart

Mục đích: Tính năng này cho phép người dùng xem lại các thông báo của hệ thống, lịch sử bật, tắt thiết bị có trong hệ thống. Trên màn hình phòng chọn icon chuông Với Tab "Thông báo" sẽ hiển thị các thông báo của hệ thống, các thiết bị, tự động hóa đang bật thông báo khi kích hoạt. Màn hình "Lịch sử" sẽ hiển thị tất cả các thay đổi của các thiết bị có trong hệ thống theo thời gian thực.

Câu lệnh điều khiển giọng nói hay sử dụng
05/04/2022

Câu lệnh điều khiển giọng nói hay sử dụng

Mục đích: Bạn có thể ra lệnh điều khiển thiết bị hoặc kích hoạt kịch bản bằng giọng nói trên ứng dụng Javis Smart hoặc Loa thông minh JAVIS. Dưới đây là các câu lệnh phổ biến. Điều khiển đèn, rèm, bình nóng lạnh, điều hòa theo phòng: Câu lệnh: "Bật/ tắt + tên thiết bị + tên phòng " Lưu ý: Trong trường hợp thiết bị chỉ có 1 tên duy nhất, không bị trùng với thiết bị khác. Lúc này có thể đọc: "Bật/ tắt + tên thiết bị". Bật đèn số 1 phòng khách( Thiết bị có tên là “Đèn số 1” đặt tại “Phòng khách”.) “Bật điều hòa”+tên phòng: sẽ bật toàn bộ điều hòa trong phòng tương ứng mà không quan tâm đến tên điều hòa. Ví dụ: bật điều hòa phòng ngủ. “Tắt điều hòa”+tên phòng: sẽ tắt toàn bộ điều hòa trong phòng tương ứng mà không quan tâm đến tên điều hòa. Ví dụ: tắt điều hòa phòng ngủ. “Bật điều hòa phòng ngủ chế độ mát 25 độ”: bật điều hòa có tên là “điều hòa” hoặc “điều hòa phòng ngủ” Bật điều hòa phòng ngủ (Bật điều hòa được đặt tại "Phòng ngủ") Giảm độ sáng đèn trang trí 30% ( Đèn 16tr màu có tên là “Đèn trang trí”) Tăng độ sáng đèn trang trí 50% ( Đèn 16tr màu có tên là “Đèn trang trí) Giảm độ sáng đèn trang trí( Đèn 16tr màu có tên là “Đèn trang trí) Tăng độ sáng đèn trang trí( Đèn 16tr màu có tên là “Đèn trang trí) Kích hoạt kịch bản: Đọc trực tiếp tên kịch bản. Ví dụ: ‘Đi ngủ”/ Kịch bản có tên là “đi ngủ” đã thiết lập trước trong ứng dụng Javis Smart hoặc Javis HC. Câu lệnh điều khiển toàn bộ thiết bị trong nhà: “Tắt toàn bộ thiết bị”: sẽ tiến hành tắt toàn bộ công tắc, đèn, điều hòa, đóng rèm. “Bật toàn bộ thiết bị”: sẽ tiến hành bật toàn bộ công tắc, đèn, điều hòa, mở rèm ở tất cả các phòng. “Mở toàn bộ rèm”: sẽ tiến hành mở toàn bộ rèm trong nhà mà không quan tâm đến tên các bộ rèm. “Đóng toàn bộ rèm”: sẽ tiến hành đóng toàn bộ rèm trong nhà mà không quan tâm đến tên của các rèm. Hỏi trạng thái hiện tại của thiết bị: “Cửa chính phong khách đóng hay mở”: hỏi trạng thái cửa nếu có 1 cảm biến tên là “cửa chính” đặt ở “Phòng khách” “Phòng tắm có người hay không”: dựa theo cảm biến chuyển động đặt trong phòng tắm. Hỏi về tin tức, thời tiết: “Thời tiết hôm nay thế nào”: hỏi thông tin thời tiết. “Ngày mai trời có lạnh không”: hỏi thông tin thời tiết. “Kết quả sổ xố ngày hôm nay”: hỏi kết quả xổ số Bạn là ai? Bạn có thể làm gì?

Chia sẻ quyền điều khiển thiết bị trong ứng dụng JAVIS SMART
05/04/2022

Chia sẻ quyền điều khiển thiết bị trong ứng dụng JAVIS SMART

Mục đích: Tính năng này cho phép bạn chia sẻ quyền iều khiển thiết bị theo từng nhà trên ứng dụng Javis Smart. Tài khoản được chia sẻ chỉ có quyền điều khiển, không có quyền chỉnh sửa thiết bị. Mô hình chia sẻ sẽ gồm có 01 tài khoản Admin và nhiều tài khoản phụ. Tài khoản Admin có tất cả các quyền như: thêm thiết bị mới, xóa thiết bị, đổi tên thiết bị, sửa phòng... Các tài khoản phụ được chia sẻ chỉ có quyền điều khiển thiết bị, mọi thao tác khác đều không thể thực hiện được trên tài khoản phụ. Mỗi nhà sẽ quản lý 01 bộ trung tâm Javis HC. Trên 1 tài khoản Javis Smart có thể quản lý nhiều nhà khác nhau. Các thao tác cơ bản: Ví dụ bạn có 2 máy sử dụng ứng dụng Javis Smart. Máy A sẽ đăng nhập tài khoản Admin, máy B sẽ đăng nhập tài khoản phụ cần được chia sẻ. Các thao tác trên tài khoản Admin máy A (Máy sở hữu nhà). Chọn qua tab "Cài đặt" Chọn mục "Nhà" Tại màn hình "Quản lý nhà" sẽ hiển thị danh sách các nhà hiện có Nhà nào hiện chữ "Sở hữu" nghĩa là bạn là Admin nhà đó và có thể chia sẻ nhà cho tài khoản khác. Nhấn dấu (+) để tạo thêm nhà mới Đặt tên cho nhà mới và nhấn "Lưu" Nhà mới bạn vừa tạo sẽ xuất hiện ở màn hình "Quản lý nhà" Quay trở lại màn hình "Quản lý nhà" Nhấn chọn vào nhà cần chia sẻ cho tài khoản phụ Với giao diện "Chi tiết nhà" bạn có thể: Đổi tên nhà Xem được thông tin tài khoản Admin (Chủ nhà) Xem được thông tin tài khoản Admin (Chủ nhà) Thêm "Thành viên" khác để có thể chia sẻ quyền điều khiển nhà bằng cách: Chọn dấu (+) Điền Gmail bạn muốn chia sẻ quyền điều khiển nhà (Gmail này phải đang được đăng nhập trên ứng dụng Javis Smart ở máy khác) Sau đó nhấn "Lưu" Tài khoản bạn vừa chia sẻ quyền điều khiển sẽ xuất hiện trong danh sách "Thành viên" Xóa quyền điều khiển tài khoản thành viên bằng cách nhấn vào dấu (X) tương ứng bên phải tài khoản thành viên bạn muốn xóa Xác nhận "Có" để xóa thành viên đã chia sẻ. "Xóa nhà": Khi bạn chọn thao tác này, hệ thống sẽ xóa toàn bộ thiết bị bạn đã liên kết vào trong nhà. Xác nhận "Có" để xóa nhà.* Sau khi thao tác xong, nhấn "Lưu" để lưu lại những thay đổi bạn vừa thao tác.   Chuyển qua các nhà khác bằng cách: Nhấn 2 lần vào icon "Yêu thích" sẽ hiện ra danh sách nhà bạn hiện có (Bao gồm nhà bạn sở hữu và nhà bạn được tài khoản khác chia sẻ) Nhà nào đang được tích nghĩa là bạn đang ở nhà đó. Chuyển qua nhà khác bằng cách click vào nhà bạn muốn chuyển qua. Các thao tác có thể thực hiện trên máy B (Máy được chia sẻ nhà). Chọn qua tab "Cài đặt" Chọn mục "Nhà" Tại màn hình "Quản lý nhà" sẽ hiển thị danh sách các nhà hiện có Nhà nào hiện dòng "Được chia sẻ" nghĩa là nhà đó bạn được chia sẻ. Với những nhà này, bạn chỉ có quyền điều khiển các thiết bị và "Rời khỏi nhà" Chuyển qua các nhà khác bằng cách: Nhấn 2 lần vào icon "Yêu thích" sẽ hiện ra danh sách nhà bạn hiện có (Bao gồm nhà bạn sở hữu và nhà bạn được tài khoản khác chia sẻ)* Nhà nào đang được tích nghĩa là bạn đang ở nhà đó. Chuyển qua nhà khác bằng cách click vào nhà bạn muốn chuyển qua. Video hướng dẫn chia sẻ quyền điều khiển:

Cập nhập thiết bị mới từ Javis HC vào ứng dụng Javis Smart
05/04/2022

Cập nhập thiết bị mới từ Javis HC vào ứng dụng Javis Smart

Mục đích: Trong trường hợp bạn kết nối thiết bị thông qua giao diện Web 8123, hoặc bạn xóa thiết bị khỏi ứng dụng Javis Smart (không phải xóa khỏi HC) thì bạn cẩn phải cập nhập thiết bị lên ứng dụng JAVIS SMART. Các thiết bị mới có thể được thêm trực tiếp vào bộ trung tâm Javis HC mà không cần qua ứng dụng Javis Smart. Với những trường hợp này để cập nhật các thiết bị mới từ Javis HC vào ứng dụng Javis Smart thì thực hiện các thao tác như sau: Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Cài đặt", sau đó chọn "Thiết bị". Chọn bộ trung tâm Javis HC (Ngôi nhà màu xanh). Chọn "Cập nhật thiết bị" Lúc này danh sách các thiết bị có trong bộ trung tâm Javis Hc, nhưng chưa có trên app Javis Smart sẽ hiển thị trong danh sách thiết bị. Chọn tích, hoặc bỏ tích vào những thiết bị bạn muốn cập nhật lên app. Nhấn "Lưu" để lưu thiết bị mới lên app Javis Smart. Các thiết bị mới cập nhật lên sẽ xuất hiện ở màn hình phòng "Tất cả", hoặc trong danh sách "Thiết bị" ở mục "Cài đặt". Video hướng dẫn chi tiết:

Điều khiển bằng giọng nói trong ứng dụng Javis Smart
05/04/2022

Điều khiển bằng giọng nói trong ứng dụng Javis Smart

Mục đích: Tính năng này cho phép bạn điều khiển các thiết bị trên ứng dụng Javis Smart bằng tiếng Việt. Cập nhập danh sách thiết bị Khi có thay đổi về thiết bị trên ứng dụng Javis Smart cần tiến hành ra lệnh “cập nhật thiết bị” bằng giọng nói trên ứng dụng hoặc loa Javis trước khi điều khiển thiết bị mới đó bằng giọng nói. Sau khi các bạn thực hiện việc đặt tên cho thiết bị, đặt thiết bị vào phòng tương ứng và tạo xong các kịch bản cần thiết, tiến hành thao tác cập nhật thiết bị như sau: Chọn biểu tượng micro trên ứng dụng JAVIS SMART, khi đó sẽ thấy biểu tượng micro có hiệu ứng như đang hát Ra lệnh “Cập nhật thiết bị” để ứng dụng cập nhật thiết bị mới (Mỗi lần đổi tên hoặc thêm thiết bị mới phải gọi lệch “Cập nhập thiết bị” để cập nhập danh sách thiết bị mới Nhấn chọn biểu tượng mic để bắt đầu ra lệnh giọng nói. Khi có tiếng "Ting' hoặc icon mic có thêm 1 vòng tròn mỏng phía ngoài thì lúc này hệ thống đang đợi để bạn ra lệnh điều khiển. Ra lệnh điều khiển bạn mong muốn (Tham khảo cấu trúc ra lệnh phía dưới.) Câu lệnh điều khiển giọng nói hay sử dụng Bạn có thể ra lệnh điều khiển thiết bị hoặc kích hoạt kịch bản bằng giọng nói trên ứng dụng Javis Smart hoặc Loa thông minh JAVIS. Dưới đây là các câu lệnh phổ biến. Điều khiển đèn, rèm, bình nóng lạnh, điều hòa : Bật + tên thiết bị + tên phòng Ví dụ: “Bật đèn số 1 phòng khách”/ thiết bị có tên là “Đèn số 1” đặt tại “Phòng khách”. Kích hoạt kịch bản: Đọc trực tiếp tên kịch bản. Ví dụ: ‘đi ngủ”/ Kịch bản có tên là “đi ngủ” đã thiết lập trước trong ứng dụng Javis Smart hoặc Javis HC. “Tắt toàn bộ thiết bị”: sẽ tiến hành tắt toàn bộ công tắc, đèn, điều hòa, đóng rèm. “Bật toàn bộ thiết bị”: sẽ tiến hành bật toàn bộ công tắc, đèn, điều hòa, mở rèm ở tất cả các phòng. “Mở toàn bộ rèm”: sẽ tiến hành mở toàn bộ rèm trong nhà mà không quan tâm đến tên các bộ rèm. “Đóng toàn bộ rèm”: sẽ tiến hành đóng toàn bộ rèm trong nhà mà không quan tâm đến tên của các rèm. “bật điều hòa”+tên phòng: sẽ bật toàn bộ điều hòa trong phòng tương ứng mà không quan tâm đến tên điều hòa. Ví dụ: bật điều hòa phòng ngủ. “tắt điều hòa”+tên phòng: sẽ tắt toàn bộ điều hòa trong phòng tương ứng mà không quan tâm đến tên điều hòa. Ví dụ: tắt điều hòa phòng ngủ. “Cửa chính phong khách đóng hay mở”: hỏi trạng thái cửa nếu có 1 cảm biến tên là “cửa chính” đặt ở “Phòng khách” “Phòng tắm có người hay không”: dựa theo cảm biến chuyển động đặt trong phòng tắm. “Bật điều hòa phòng ngủ chế độ mát 25 độ”: bật điều hòa có tên là “điều hòa” hoặc “điều hòa phòng ngủ”. “Thời tiết hôm nay thế nào”: hỏi thông tin thời tiết. “Ngày mai trời có lạnh không”: hỏi thông tin thời tiết. “Kết quả sổ xố ngày hôm nay”: hỏi kết quả xổ số Bạn là ai? Bạn có thể làm gì? Giảm độ sáng đèn trang trí 30% ( Đèn 16tr màu có tên là “Đèn trang trí”) Tăng độ sáng đèn trang trí 50% ( Đèn 16tr màu có tên là “Đèn trang trí) Giảm độ sáng đèn trang trí( Đèn 16tr màu có tên là “Đèn trang trí) Tăng độ sáng đèn trang trí( Đèn 16tr màu có tên là “Đèn trang trí)

Đang cập nhật bài viết

Tags

Ai Hanet âm lịch apple homekit bảo vệ mắt cho con bật đèn khi có chuyển động bật đèn khi mở cửa beam bộ đo thời gian sử dụng bộ trung tâm broadlink Các bước chuẩn bị trước khi lắp đặt nhà thông minh Các thiết lập cơ bản với ứng dụng Javis Smart Các tự động hóa hay sử dụng cảm biến chuyển động cảm biến cửa cảm biến độ ẩm cảm biến hiện diện cảm biến hơi thở cảm biến nhiệt độ cảm biến nhịp thở cảm biến siêu âm cảm biến zigbee camera cập nhật thiết bị Cấu hình các thiết bị tích hợp Cấu hình thiết bị Cấu hình thiết bị hồng ngoại Cấu hình thiết bị WIFI Javis Cấu hình thiết bị Zigbee Javis câu lệnh điều khiển giọng nói chất lượng không khí chế độ an ninh chia sẻ nhà chia sẻ quyền điều khiển chiphi_1 tỷ 2 chiphi_145 triệu chiphi_65 triệu có chuyển động công suất tiêu thụ công tắc ảo công tắc bật công tắc cầu thang công tắc tắt công tắc thông minh công tắc wifi công tắc zigbee dahua đăng ký tài khoản đầu ghi dahua dientich_100m2 dientich_200m2 điều khiển điều hoà điều khiển giọng nói điều khiển hồng ngoại điều khiển máy lạnh điều khiển tivi độ ẩm cao hơn độ ẩm thấp hơn đồng bộ công tắc đóng cửa ezviz giọng nói tiếng việt gọi điện Google Asistant google home gửi tin nhắn gửi video hàng rào điện tử hẹn giờ hẹn giờ bật nóng lạnh Hikvision hỗ trợ kỹ thuật học lệnh hồng ngoại homekit Hướng dẫn lắp đặt Hướng dẫn tạo tự động hóa javis hc javis smart JS-SLK01 JS-SLK02 kết nối camera kết nối đầu ghi camera kết nối lại cảm biến kết nối lại công tắc kết nối loa kết nối Telegram Khắc phục sự cố phát sinh khoá thông minh không có chuyển động kiểm soát trẻ em xem tivi kiểm tra thời gian xem youtube kiểm tra trạng thái cửa kiểm tra trạng thái thiết bị lắp đặt bộ trung tâm lắp đặt công tắc lắp đặt rèm cầu vồng lắp đặt rèm cuốn lắp đặt rèm kéo ngang lịch sử thiết bị loai_Biệt thự thông minh tiêu biểu Javis máy giặt giặt xong mở cửa motor rèm cuốn motor rèm zigbee motor rèm Zigbee AOK ngoại tuyến nguồn chờ cảm biến nguồn chờ camera nhắc đóng cửa về đêm nhận dạng khuôn mặt nhắn tin nhiệt độ cao hơn nhiệt độ thấp hơn nhóm thiết bị onvif phản hồi trạng thái phản hồi trạng thái 2 chiều phongcach_Cổ điển phongcach_Hiện đại phongcach_LUXURY rèm cửa đóng rèm cửa mở remote rm mini rm pro sửa phòng tạo kịch bản tạo tự động hoá tắt đèn khi đóng cửa tắt đèn khi không có chuyển động Telegram thêm phòng thiết lập khoá cửa thời gian sử dụng vượt quá thời tiết thông báo bằng giọng nói thông báo máy giặt thông báo ứng dụng tự động hoá nhà vệ sinh tự động hoá toilet tự động kiểm tra cửa tự động nhắc đóng cửa video_https://www.youtube.com/watch?v=_-wsZ_kinMs video_https://www.youtube.com/watch?v=1XAmlTt6ShM video_https://www.youtube.com/watch?v=6Eiml5IFurw video_https://www.youtube.com/watch?v=ANrndSUshpU video_https://www.youtube.com/watch?v=AV63V14rh7o video_https://www.youtube.com/watch?v=BRHUQOHO_P0 video_https://www.youtube.com/watch?v=d5Umfyg8T48 video_https://www.youtube.com/watch?v=F-UFVu5OHqo video_https://www.youtube.com/watch?v=k23DIQAE1Ug video_https://www.youtube.com/watch?v=l_Vi_4LDnXs video_https://www.youtube.com/watch?v=NA396D-CE0c video_https://www.youtube.com/watch?v=SywprUT5A5M video_https://www.youtube.com/watch?v=t3xgkxHN4cw xoá phòng yêu thích