Điện thoại: 0949659327
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)
Thêm công tắc Wifi vào ứng dụng Javis Smart

Thêm công tắc Wifi vào ứng dụng Javis Smart

30/06/2021

Lưu ý: chỉ sử dụng sóng WIFI 2.4GHz

  • Kết nối điện thoại với mạng WiFi mà bạn muốn kết nối công tắc vào
  • Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn dấu “+”/ “Thiết bị Wi-Fi”
  • Điền tên và mật khẩu Wifi mà bạn muốn kết nối công tắc vào
  • Giữ 1 nút bất kì trên công tắc Wifi 10S sau đó nhả tay ra, quay trở lại ứng dụng nhấn tìm kiếm
  • Sau khi ứng dụng tìm thấy công tắc, nhấn “Lưu” để lưu lại.

Bình luận của bạn