Điện thoại: 0949659327
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)
Tạo tự động hóa Kiểm tra trạng thái các cửa đã đóng chưa từ lúc 10h tối đến 6h sáng, cứ 3 phút kiểm tra 1 lần. Nếu có cửa nào chưa đóng thì thông báo ra loa Cửa chưa đóng,hãy kiểm tra lại

Tạo tự động hóa Kiểm tra trạng thái các cửa đã đóng chưa từ lúc 10h tối đến 6h sáng, cứ 3 phút kiểm tra 1 lần. Nếu có cửa nào chưa đóng thì thông báo ra loa Cửa chưa đóng,hãy kiểm tra lại

15/04/2022

Các thiết bị cần thiết:

Các bước thực hiện:

Bước 1:

  • Chọn mục "Tự động"
  • Chọn qua tab "Tự động"
  • Chọn dấu "+" góc trái trên

Bước 2:

  • Chọn mục "Kiểm tra trạng thái thiết bị"

Tại mục "Kiểm tra trạng thái thiết bị" điển các thông số tương ứng

  • "Tên": điền tên tự động hóa
  • "Thiết bị cần kiểm tra": Chọn các cảm biến cửa và trạng thái kiểm tra chọn là "Mở"
  • "Điều kiện": Chọn điều kiện thời gian từ 23h đến 6h.
  • "Tần suất lắp lại": Là khoảng thời gian chờ giữa các lần kiểm tra (để 03 phút).

"Hành động":

Chọn vào dấu (+) và chọn đến hành động "Phát giọng nói: Kiểm tra thiết bị".

"Thiết bị cần kiểm tra": Chọn các cảm biến cửa và trạng thái kiểm tra chọn là "Mở" (Chọn giống như phần "Thiết bị cần kiểm tra phía trên).

"Nội dung": Để tích mặc định 'Tự động tạo lời nói".

"Thiết bị": chọn thiết bị loa google home bạn muốn phát giọng nói thông báo.

  • Sau khi chọn thông số xong thì nhấn "Lưu" ở góc trái trên để lưu tự động hóa.
Bình luận của bạn