Điện thoại: 0949659327
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)
Tạo tự động hóa Chất lượng không khí ít hơn

Tạo tự động hóa Chất lượng không khí ít hơn

16/04/2022

Mục đích:

Mục đích của tính năng này cho phép thiết lập tự động hóa làm gì đó khi chất lượng không khí ít hơn giá trị đặt. Ví dụ: tự động bật máy lọc không khí nếu chất lượng không khí ít hơn giá trị đặt.

Các bước thực hiện:

 • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
 • Chọn "Kiểm soát thiết bị"
 • Chọn "Chất lượng không khí ít hơn"
 • "Tên": Đặt tên cho tự động hóa.
 • "Thiết bị cần kiểm soát": Chọn thiết bị bạn muốn kiểm soát.
 • "Kiểm soát chất lượng không khí ít hơn": Điền giá trị bạn muốn kiểm soát.
 • "Điều kiện": Là điều kiện để tự động hóa có thể hoạt động, có thể là thời gian hoặc thiết bị nào đó đang bật, tắt...
 • "Trong vòng": Thời gian chờ để thực hiện hành động khi chất lượng không khí vượt quá.
 • "Hành động": Chọn hành động mà bạn muốn thiết lập tương ứng.
 • Sau khi thiết lập xong thì nhấn Lưu để hoàn thành
Bình luận của bạn