Điện thoại: 0949659327
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)
Tạo tự động hóa Bật đèn khi mở cửa, tắt đèn khi đóng cửa 15 giây vào buổi tối

Tạo tự động hóa Bật đèn khi mở cửa, tắt đèn khi đóng cửa 15 giây vào buổi tối

15/04/2022

Các thiết bị cần thiết:

Lưu ý: Với tự động hóa này, chúng ta cần làm 2 tự động hóa riêng biệt:

 • 01: Mở cửa thì bật đèn vào buổi tối.
 • 02: Đóng cửa thì tắt đèn sau 15s vào buổi tối.

Các bước thực hiện:

Bước 1:

 • Chọn mục "Tự động"
 • Chọn qua tab "Tự động"
 • Chọn dấu "+" góc trái trên

Bước 2:

 • Chọn mục "Thiết bị thay đổi trạng thái"

Bước 3: Tạo tự động hóa 01: Mở cửa thì bật đèn vào buổi tối.

 • Chọn mục cửa mở

Tại mục "Cửa mở" điển các thông số tương ứng

 • "Tên": điền tên tự động hóa
 • "Cảm biến cửa": Chọn cảm biến cửa bạn muốn khi mở cửa đó thì đèn bật lên.
 • "Điều kiện": Chọn khoảng thời gian bạn muốn mở cửa thì đèn được bật.
 • "Trong vòng": Là khoảng thời gian chờ để bật đèn khi cửa được mở (để mặc định).
 • "Hành động": Chọn vào dấu (+) và chọn đến hành động "Công tắc: Bật" và chọn công tắc tương ứng.
 • Sau khi chọn thông số xong thì nhấn "Lưu" ở góc trái trên để lưu tự động hóa.

 

Tạo tự động hóa 02: Đóng cửa thì tắt đèn sau 15s vào buổi tối.

 • Chọn mục "Cửa đóng"

 

Tại mục "Cửa mở" điển các thông số tương ứng

 • "Tên": điền tên tự động hóa.
 • "Cảm biến cửa": Chọn cảm biến cửa bạn muốn khi đóng cửa đó thì đèn sẽ tắt sau 15s.
 • "Điều kiện": Chọn khoảng thời gian bạn muốn đóng cửa thì đèn được tắt sau 15s.
 • "Trong vòng": Là khoảng thời gian chờ để tắt đèn khi cửa được đóng (để 15s).
 • "Hành động": Chọn vào dấu (+) và chọn đến hành động "Công tắc: tắt" và chọn công tắc tương ứng.
 • Sau khi chọn thông số xong thì nhấn "Lưu" ở góc trái trên để lưu tự động hóa.
Bình luận của bạn