Điện thoại: 0949659327
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)
Kết nối Javis HC vào ứng dụng Javis Smart trên điện thoại

Kết nối Javis HC vào ứng dụng Javis Smart trên điện thoại

05/04/2022

KẾT NỐI JAVIS HC VÀO ỨNG DỤNG JAVIS SMART TRÊN ĐIỆN THOẠI

Hướng dẫn kết nối bộ trung tâm Javis HC vào ứng dụng Javis Smart

  • Bước 1: Kết nối điện thoại đang cài ứng dụng Javis Smart và bộ trung tâm Javis HC vào cùng 1 mạng.
  • Bước 2: Tại giao diện màn hình của ứng dụng, chọn dấu "+" sau đó chọn "JAVIS HC"
  • Chờ đến khi ứng dụng Javis Smart quét được bộ Hc và hiển thị đầy đủ danh sách thiết bị thì ấn "Lưu" để hoàn thành quá trình thêm bộ trung tâm Javis HC vào trong ứng dụng Javis Smart.

LƯU Ý MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ỨNG DỤNG JAVIS SMART KHÔNG TÌM THẤY BỘ TRUNG TÂM JAVIS HC:

  • Hãy chắc bộ trung tâm JAVIS HC và điện thoại của bạn đang được kết nối vào cùng 1 mạng nội bộ (2 thiết bị có dải địa chỉ IP nội mạng chung nhau. Ví dụ: IP của bộ HC là 192.168.1.x thì IP của điện thoại phải là 192.168.1.y).
  • Chỉ cho phép quét bộ trung tâm JAVIS HC vào ứng dụng JAVIS SMART trong vòng 24h, vì vậy nếu trước đó bạn đã cắm nguồn bộ trung tâm JAVIS HC qua 24h và chưa quét vào app, hãy tiến hành rút nguồn bộ trung tâm JAVIS HC sau đó đợi trong vòng 1 phút và cắm lại, đợi bộ trung tâm JAVIS HC khởi động lên và tiến hành quét lại.
  • Trong trường hợp bạn quét bộ trung tâm JAVIS HC vào 2 tài khoản JAVIS SMART khác nhau thì tài khoản JAVIS SMART cũ sẽ không thể điều khiển được các thiết bị nữa mà chỉ điều khiển được thiết bị trên tài khoản JAVIS SMART mới.

Video hướng dẫn chi tiết:

Bình luận của bạn