Điện thoại: 0949659327
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)
Hướng dẫn liên kết camera, đầu ghi hỗ trợ kết nối Onvif vào bộ trung tâm Javis HC

Hướng dẫn liên kết camera, đầu ghi hỗ trợ kết nối Onvif vào bộ trung tâm Javis HC

11/04/2022

Mục đích:

Với tính năng này, bạn có thể add đầu ghi hoặc camera hỗ trợ onvif vào bộ trung tâm Javis HC.

Khi liên kết vào, bạn có thể lấy được luồng camera, cảm biến chuyển động camera lên trên ứng dụng Javis Smart. Để có thể tạo tự động hóa, kịch bản tương ứng.

Các bước tiến hành:

Truy cập vào địa chỉ web ip_hc:8123 vd: 192.168.1.8:8123

Chọn "Configration" / "Integrations".
Chọn "ADD INTERGATION" / Tìm kiếm từ khóa "Onvif"
Nhấn chọn "SUBMIT"
Nhấn chọn mũi tên và chọn ip đầu ghi camera bạn muốn kết nối vào hệ thống
Username: admin/ Password: điền password/ Nhấn "Submit"
Chọn khu vực cho đầu ghi, camera/ nhấn "Finish"
  • Khi thêm vào thành công, sẽ hiện ra giao diện như này
  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Cài đặt" / "Thiết bị"/ "Chọn mã ID của bộ trung tâm JAVIS HC" / "Cập nhập thiết bị". Tích chọn những thiết bị cần cập nhật và nhấn "Lưu". Để cập nhật camera và chuyển động của camera lên app Javis Smart.
Cài đặt/ Thiết bị
Chọn ngôi nhà màu xanh
Chọn Cập nhật thiết bị
Chọn những thiết bị cần cập nhật/ Nhấn Lưu
Bình luận của bạn