Điện thoại: 0949659327
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)
Hướng dẫn kết nối loa Google home mini vào hệ sinh thái JAVIS

Hướng dẫn kết nối loa Google home mini vào hệ sinh thái JAVIS

30/06/2021

Thao tác này cho phép kết nối loa google home vào JAVIS HC. Để có thể làm thiết bị phát giọng nói Tiếng Việt hoặc phát nhạc thông qua ứng dụng JAVIS SMART.

Bước 1: Kết nối loa Google home vào trong app Google Home

 • Nhấn giữ nút reset đằng sau loa google home mini đến khi có thông báo reset. Tiếp tục giữ nút reset đến khi có nhạc thông báo thành công phát ra từ loa (Nếu là loa mới bóc hộp thì không cần thao tác này).

 • Mở ứng dụng Google home, chọn dấu cộng phía góc trái trên của ứng dụng

 • Chọn thêm thiết bị

 • Chọn thêm thiết bị mới

 • Chọn nhà cần thêm thiết bị nếu có nhiều nhà, sau đó ấn chọn "Tiếp theo"

 • Đợi ứng dụng tìm thiết bị và kết nối theo hướng dẫn của ứng dụng.

 • Lưu ý:

Kết nối loa google home vào cùng dải ip với bộ trung tâm JVAIS HC.

Trong trường hợp không tìm thấy thiết bị thì tiến hành reset loa và thao tác lại từ bước 1.

Bước 2: Kết nối loa google home vào trong bộ trung tâm JAVIS HC

Lưu ý: Dùng máy tính sẽ giúp thao tác cấu hình dễ dàng hơn. - Truy cập vào trang quản lý của bộ trung tâm JAVIS HC theo địa chỉ: "http://IP_HC:8123". Ví dụ địa chỉ ip của Hc là 192.168.1.5 thì truy cập: "http://192.168.1.5:8123".

 • Điền thông tin đăng nhập để đăng nhập.( Liên hệ HUY JAVIS: 0921-929-868)
 • Chọn "Cấu hình" / "Các bộ tích hợp".

 • Nếu mặc định ban đầu khi truy cập vào mục "Các bộ tích hợp" Sẽ thấy xuất hiện bộ tích hợp "Google cast" chọn "Cấu hình" để tiếp tục.

 • Trong trường hợp không thấy bộ tích hợp "Google cast". Thì chọn vào "Thêm tích hợp"/"Gõ Google Cast"/ và chọn vào mục "Google Cast" phía dưới để cấu hình. Thao tác này tương đương với việc nhấn chọn "Cấu hình" ở bước trên.

 • Chọn "Gửi đi".

 • Chọn khu vực cho loa Google và nhấn "Hoàn thành".

 • Nếu xuất hiện giao diện như hình dưới là đã kết nối thành công

 • Sau khi kết nối thành công, tiến hành cập nhật ứng dụng lên ứng dụng JAVIS SMART bằng cách truy cập theo đường dẫn: "Cài đặt"/ "Thiết bị"/ "Ngôi nhà màu xanh"/ "Cập nhật thiết bị" để hoàn thành quá trình kết nối. (Xem lại hướng dẫn phía trên)

Bình luận của bạn