Điện thoại: 0949659327
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)
Hướng dẫn kết nối khóa thông minh vào ứng dụng Javis Smart

Hướng dẫn kết nối khóa thông minh vào ứng dụng Javis Smart

05/04/2022

Các bước cấu hình khóa JAVIS JS-SLK01 và JS-SLK02

Bước 01: Vào chế độ Admin và thêm tài khoản

Để có thể thêm, xóa vân tay, mật khẩu, thẻ từ. Trước hết, chúng ta cần vào chế độ Admin của khóa:

 • Để vào chế độ admin mặc định sau khi xuất xưởng: bấm *# sau đó nhập mã số Admin mặc định là "123456" và bấm phím #.

Để thêm mới tài khoản admin:

 • Vào chế độ admin, bấm phím 1
 • Bấm tiếp phím 1, sau đó sẽ có thông báo nhập thông tin admin.
 • Có thể nhập vân tay (5 lần), mã số (nhập 2 lần) hoặc thẻ từ (1 lần)

Để thêm mới tài khoản thường:

 • Vào chế độ admin, bấm phím 1
 • Bấm tiếp phím 2 để tạo user thường, sau đó sẽ có thông báo nhập thông tin user.
 • Có thể nhập vân tay (5 lần), mã số (nhập 2 lần) hoặc thẻ từ (1 lần)

Bước 02: Kết nối khóa vào app Javis Smart

Để add khóa vào app Javis Smart:

 • Vào chế độ admin (bấm *# sau đó nhập vân tay, thẻ từ, hoặc mã số Admin đã thêm ở bước trên và bấm #)
 • Bấm phím 4
 • Tiếp theo bấm phím 1 để thoát khỏi mạng zigbee đã kết nối từ trước.
 • Tiếp theo bấm 2 để vào chế độ pairing Zigbee.
 • Vào app Javis Smart, bấm + và chọn thêm thiết bị Zigbee, chờ cho kết nối khóa vào ứng dụng. Đổi tên thiết bị và Bấm Save để lưu lại thiết bị.

Bước 03: Reset khóa về chế độ xuất xưởng:

 • Để reset khóa về chế độ xuất xưởng: chọc vào lỗ phía sau nắp pin đến khi nghe thấy thông báo reset.
 • Nhập thông tin Admin (Vân tay, mật khẩu, thẻ từ)
 • Bấm # để hoàn tất.
Bình luận của bạn