Điện thoại: 0949659327
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)
Hướng dẫn kết nối các thiết bị Wifi hỗ trợ Homekit vào hệ sinh thái Javis

Hướng dẫn kết nối các thiết bị Wifi hỗ trợ Homekit vào hệ sinh thái Javis

11/04/2022

Thao tác này cho phép kết nối các thiết bị hỗ trợ Homekit vào thẳng bộ trung tâm Javis HC mà không cần thông qua Hub chuyển đổi.

Bước 1: Kết nối thiết bị vào app Homekit

Thao tác này để kết nối thiết bị hỗ trợ homekit vào mạng wifi chung lớp mạng với Javis HC.

Tiến hành reset thiết bị vào trạng thái kết nối

 

Mở app Nhà trên iphone và chọn "Thêm phụ kiện"
Làm theo hướng dẫn của ứng dụng để tiến hành kết nối thiết bị bạn đang có vào trong ứng dụng Nhà.

Sau khi đã kết nối thành công thiết bị vào ứng dụng Nhà. Tiến hành reset thiết bị 01 lần nữa.

Truy cập vào trang Web quản lý bộ trung tâm: http://IP_HC:8123 và chọn từng mục như hình.
Thiết bị của bạn sẽ hiển thị ở đầu danh sách. Nhấn "Cấu hình"
Trong trường hợp thiết bị không hiển thị. Chọn "Thêm tích hợp" và tìm kiếm "Phụ kiện HomeKit"
Chọn các thiết bị có trong danh sách. Nếu thiết bị không hiển thị. Tiến hành kiểm tra lại các bước trên.
Nhập mã kết nối HomeKit được in trên thiết bị và nhấn "Gửi đi"
Sau khi nhấn "Gửi đi" thiết bị sẽ được hiển thị trong danh sách.

Tiến hành quay trở lại ứng dụng Javis Smart và cập nhật thiết bị vừa kết nối lên trên ứng dụng:

  •  
Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Cài đặt", sau đó chọn "Thiết bị".

 

Chọn bộ trung tâm Javis HC (Ngôi nhà màu xanh).

 

Chọn "Cập nhật thiết bị"
  • Lúc này danh sách các thiết bị có trong bộ trung tâm Javis Hc, nhưng chưa có trên app Javis Smart sẽ hiển thị trong danh sách thiết bị.
  • Chọn tích, hoặc bỏ tích vào những thiết bị bạn muốn cập nhật lên app.
  • Nhấn "Lưu" để lưu thiết bị mới lên app Javis Smart.
  • Các thiết bị mới cập nhật lên sẽ xuất hiện ở màn hình phòng "Tất cả", hoặc trong danh sách "Thiết bị" ở mục "Cài đặt".
Bình luận của bạn