Điện thoại: 0949659327
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)
Hẹn giờ với công tắc Wifi (không dùng bộ trung tâm JAVIS HC)

Hẹn giờ với công tắc Wifi (không dùng bộ trung tâm JAVIS HC)

30/06/2021

Tính năng này cho phép người dùng hẹn giờ bật, tắt thiết bị Wifi có trong hệ . Ví dụ: hẹn 5h bật bình nóng lạnh và tự động tắt 30 phút.

  • Chọn “Hẹn giờ” => Chọn mã ID của công tắc muốn thiết lập hẹn giờ (hình công tắc 3 nút màu trắng).

  • “Thời gian thực hiện”: Chọn thời gian bạn muốn hẹn giờ.
  • “Ngày lặp lại”: Chọn những ngày trong tuần mà bạn muốn hẹ giờ
  • “Chọn hành động”: Chọn hành động mà bạn muốn thiết bị thực hiện có sẵn trong danh sách.
  • “Chọn thiết bị thực hiện”: Chọn những thiết bị có sẵn trong danh sách để thực hiện ứng với hành động bạn chọn ở bên trên.

Bình luận của bạn