Điện thoại: 0949659327
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)
Cập nhập thiết bị mới từ Javis HC vào ứng dụng Javis Smart

Cập nhập thiết bị mới từ Javis HC vào ứng dụng Javis Smart

29/06/2021

Trong trường hợp bạn kết nối thiết bị thông qua giao diện Web 8123 thì bạn cẩn phải cập nhập thiết bị lên ứng dụng JAVIS SMART.

Các thiết bị mới có thể được thêm trực tiếp vào bộ trung tâm Javis HC mà không cần qua ứng dụng Javis Smart. Với những trường hợp này để cập nhật các thiết bị mới từ Javis HC vào ứng dụng Javis Smart thì thực hiện các thao tác như sau:

  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Cài đặt" / "Thiết bị"/ "Chọn mã ID của bộ trung tâm JAVIS HC" / "Cập nhập thiết bị".

 

Bình luận của bạn