Điện thoại: 0949659327
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)
Các thao tác với phòng trong App Javis Smart

Các thao tác với phòng trong App Javis Smart

29/06/2021

Tạo phòng mới

Tại giao diện chính của ứng dụng JAVIS SMART chọn “Cài đặt”/ “Phòng”:

  • Chọn dấu “+” để tạo thêm phòng mới.

  • Đặt tên phòng, chọn ảnh đại diện sau đó nhấn “Lưu” để hoàn thành quá trình tạo mới phòng.

Sắp xếp vị trí phòng

  • Chọn “Sửa” để sắp xếp vị trí phòng.
  • Ấn và giữ vào phòng muồn di chuyển vị trí để thực hiện thao tác di chuyển.
  • Sau khi di chuyển xong nhấn lưu để hoàn thành.

Lưu ý: Vị trí phòng sẽ ảnh hưởng đến thứ tự hiển thị phòng ở thanh điều khiển Tab bar trên màn hình chính.

Chọn thiết bị vào phòng, sắp xếp thiết bị trong phòng, xóa phòng đã tạo.

Chọn “Cài đặt”/ “Phòng”/ Chọn vào phòng muốn chỉnh sửa:

  • Click vào “Chọn thiết bị” để chọn thiết bị mới vào phòng
  • Click vào “Sắp xếp thiết bị để sắp xếp lại vị trí thiết bị đã có trong phòng
  • Click “Xóa phòng” để xóa phòng đã tạo
  • Sau khi thao tác xong chọn “Lưu” để kết thúc

Bình luận của bạn