Điện thoại: 0949659327
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)
Các thao tác cơ bản trong ứng dụng Javis Smart

Các thao tác cơ bản trong ứng dụng Javis Smart

30/06/2021

Cách truy cập vào màn hình cài đặt chi tiết của từng thiết bị

 • Cách 1: Click 2 lần vào icon thiết bị
 • Cách 2: Nhấn và giữ vào icon thiết bị

Các chức năng trong màn hình chi tiết:

 • Click chọn icon trái tim để đưa thiết bị vào màn hình yêu thích
 • Click chọn icon đồng hồ để xem lại lịch sử bật tắt thiết bị
 • Click chọn giao diện răng cưa để vào màn hình cài đặt chi tiết thiết bị
 • Click chọn icon “X“để thoát khỏi màn hình giao diện chi tiết ứng dụng.

Giao diện màn hình lịch sử thiết bị

Tại đây có thể xem được lịch sử bật, tắt của thiết bị

Giao diện cài đặt chi tiết của thiết bị

 • Tên thiết bị: các bạn có thể thay đổi
 • Biểu tượng thiết bị: sẽ được thay đổi tương ứng với thiết bị khi bạn thay đổi loại thiết bị.
 • “Vị trí”: Vị trí phòng của thiết bị
 • ‘Hiển thị trên màn hình yêu thích”: Bật công tắc để đưa thiết bị vào màn hình yêu thích.
 • “Xóa thiết bị”: Xóa thiết bị khỏi App
 • “Lưu”: Lưu lại các thiết lập.

Cách di chuyển giữa các phòng trong app

 • Cách 1: chọn qua Tab “Phòng” và di chuyển giữa các phòng bằng cách vuốt qua trái hoặc qua phải

 • Cách 2: Click vào “Phòng” sẽ hiện lên danh sách các phòng đã tạo, click chọn vào phòng muốn đi chuyển tới.

Bình luận của bạn